VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

   Klientům nabízím externí zpracování účetnictví , případně daňové evidence, a zpracování mzdového účetnictví.

Zpracování účetnictví v sobě zahrnuje vedení zákonem požadovaných účetních knih, zpracování daňových přiznání k DPH, zpracování přiznání k dani z příjmů a ostatním daním, zpracování statistických hlášení dle rozhodnutí statistického úřadu, zpracování INTRASTATU.

Zpracování mzdového účetnictví v sobě zahrnuje komplexní zpracování mezd zaměstnanců, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, předání měsíčních výkazů, v případě udělení plné moci absolvování Vaší pravidelné  povinné kontroly u příslušných institucí ( Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny ).

Jednotlivé účetní doklady jsou již při jejich zaúčtování hodnoceny z hlediska jejich daňové uznatelnosti. Při možných daňových problémech jsou tyto doklady konzultovány s klientem, případně jsou klientovy navrhnuty možnosti, jak předejít daňových nedorozuměním při kontrole Finančním úřadem. Pokud budete potřebovat specifické účetní a daňové služby, lze provést např. kontrolu dříve zpracovaného účetnictví, rekonstrukci účetnictví minulých let včetně zpracování dodatečných daňových přiznání a jiné specifické služby dle Vašich potřeb.

Účetní práce provádím ve své kanceláři na vlastní výpočetní technice a s vlastním účetním softwarem.  Účetní doklady v dohodnutých intervalech odebírám od klientů. Lze je doručit Vašimi silami do kanceláře, případně si je sám vyzvednu u Vás. Délka intervalu závisí na množství dokladů, na intervalu plátcovství DPH a na dohodě. Převzaté doklady lze po zaúčtování  vrátit zpět nebo ponechat k dočasné archivaci v mé kanceláři až do účetní závěrky kalendářního roku a zpracování přiznání k dani z příjmů. Pokud je potřeba nahlédnout do účetního dokladu  v době jeho zaúčtování, je to kdykoliv možné v kanceláři, případné dotazy lze vyřizovat i telefonickym faxem nebo e-mailem.

 

Kontakt

ing. Vladimír Liška

ing.liska@volny.cz

Tišnovská 715,Veverská Bítýška

602506322

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode